Wat is de best betaalde loodgieter?

De gegevens bevatten cijfers voor het 10e, 50e en 90e percentiel voor verschillende ervaringsniveaus, waardoor een bereik wordt geboden voor loodgietersalarissen dat zowel wervingsmanagers als werkzoekenden informeert. Het 90e percentielcijfer is het salaris van de loodgieter waarbij 90 procent van de vergelijkbare werknemers minder verdient en 10 procent meer verdient. In het noordoosten hebben alles behalve Vermont, Pennsylvania, West Virginia, Maryland en Delaware mediane loodgieterssalarissen boven het nationale gemiddelde. Alaska heeft het hoogste mediane salaris voor beginnende en senior loodgieters, maar Massachusetts heeft de best betaalde tussenliggende loodgieters.

Aangezien het gemiddelde zowel de hoogste als de laagste cijfers bevat, geeft het bereik ons enige context over hoe breed de loonschaal van de loodgieter is, van de laagst betaalde tot de best betaalde sanitairposities. Het instapsalaris (gemeten aan de hand van het salaris van de laagste 10% betaalde verdieners) en het aantal tewerkstelling van loodgieters, pijpfitters en stoomfitters in die staten worden ook weergegeven in de tabel.